Nationalekonomin - läran om incitament
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Svenska Matematikersamfundets Medlemsutskick

Vol. 2009 15 oktober

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07