Nationalekonomin - läran om incitament
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Svenska Matematikersamfundets Medlemsutskick

Vol. 2009

Ämneskategorier

Nationalekonomi