Low-noise 6-8 GHz receiver
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

J. D. Pandian

L. Baker

G. Cortes

P. F. Goldsmith

A. A. Deshpande

R. Ganesan

J. Hagen

L. Locke

Niklas Wadefalk

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

S. Weinreb

IEEE Microwave Magazine

1527-3342 (ISSN)

Vol. 7 6 74-84

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08