Out-of-Round Railway Wheels - a Literature Survey
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

polygonalization

removal criteria

railway wheel out-of-roundness

wheel/rail impact load detectors

Författare

Jens Nielsen

Institutionen för hållfasthetslära

Anders Johansson

Institutionen för hållfasthetslära

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F: Journal of Rail and Rapid Transit

Vol. 214 F2 79-91

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07