Mode densities in rectangular, cylindrical and spherical cavities in application to the reverberation chamber
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Yogesh Karandikar

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Nima Jamaly

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Per-Simon Kildal

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility

0018-9375 (ISSN)

Vol. 51 1044-1046

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik