Models and numerical procedures for nonlinear fractional order viscoelastics
Kapitel i bok, 2005

Författare

Klas Adolfsson

Dynamik

Mikael Enelund

Dynamik

Stig Larsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

FRACTIONAL DIFFERENTIATION AND ITS APPLICATIONS

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13