Models and numerical procedures for nonlinear fractional order viscoelastics
Kapitel i bok, 2005

Författare

Klas Adolfsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Mikael Enelund

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Stig Larsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Teknisk mekanik