Models and numerical procedures for nonlinear fractional order viscoelastics
Kapitel i bok, 2005

Författare

Klas Adolfsson

Dynamik

Mikael Enelund

Dynamik

Stig Larsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-06