Adaptive discretization of fractional order viscoelasticity using sparse time history
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Klas Adolfsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Mikael Enelund

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Stig Larsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

Vol. 193 4567-4590

Ämneskategorier

Teknisk mekanik