Adaptive discretization of fractional order viscoelasticity using sparse time history
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Klas Adolfsson

Dynamik

Mikael Enelund

Dynamik

Stig Larsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

Vol. 193 4567-4590

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07