Termiskt ledande metall/polymer nanokompositfilm samt tillhörande tillverkningsmetoder
Patent, 2009

Författare

Johan Liu

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Johan Liu

532248

Ämneskategorier

Industriell bioteknik