Good Practice Regarding Alarm System Design and Alarm Management Strategies for Complex Process Control Settings
Paper i proceeding, 2009

Författare

Anna Thunberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

International Journal of Cognitive Ergonomics

1088-6362 (ISSN) 1532-7566 (eISSN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-07