Rule- and Role-retreat: An empirical study of procedures and resilience
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

J Bergström

N Dahlström

R Van Winsen

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

S Dekker

Jim Nyce

Journal of Maritime Research

1697-4840 (ISSN) 1697-9133 (eISSN)

Vol. 6 1 75-90

Ämneskategorier

Psykologi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21