The Importance of Being a Player
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Staffan Björk

Göteborgs universitet

Maria Åresund

HumanIT

Vol. 10

Ämneskategorier

Systemvetenskap