Gameplay Design Patterns for Game Dialogues
Paper i proceeding, 2009

Författare

Jenny Brusk

Göteborgs universitet

Staffan Björk

Göteborgs universitet

DiGRA 2009: Breaking New Ground: Innovation in Games, Play, Practice and Theory

Ämneskategorier

Systemvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10