Exploring Aesthetic Ideals of Gameplay
Paper i proceeding, 2009

Författare

Sus Lundgren

Karl Bergström

Staffan Björk

Göteborgs universitet

Breaking New Ground: Innovation in Games, Play, Practice and Theory

Ämneskategorier

Systemvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10