Analysis of Chain-linked Effects of Public Policy: Effects on Research and Industry in Swedish Life sciences for Innovative Food and Medical Technology
Rapport, 2009

Författare

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Tomas McKelvey

Göteborgs universitet

Mattias Johansson

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-06