Increased Expression of C5AR in Diffuse Axonal Injury and Penetration Brain Injury
Poster (konferens), 2009

Författare

Elham Rostami

Johan Davidsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Bo Mikael Bellander

Maria Angeria

Mårten Risling

International Neurotrauma Symposium

Ämneskategorier

Cell- och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-08