Experimental Studies on Mechanisms of Blast Induced Brain Injuries
Poster (konferens), 2009

Författare

Mårten Risling

Johan Davidsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Elham Rostami

Stefan Plantman

Maria Angeria

International Neurotrauma Symposium

Ämneskategorier

Cell- och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-06