Characterizing Immuneresponse in Diffuse Axonal Injury and Penetration Brain Injury using Gene Microarray
Poster (konferens), 2009

Författare

Elham Rostami

Johan Davidsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Maria Angeria

Bo Mikael Bellander

Mårten Risling

International Neurotrauma Symposium

Ämneskategorier

Cell- och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07