Mechanisms of blast induced brain injuries, experimental studies in rats
Poster (konferens), 2009

Författare

Mårten Risling

Elham Rostami

Bo Mikael Bellander

Maria Angeria

Stefan Plantman

Johan Davidsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

International State-of-the-Science Meeting on Non-Impact, Blast-Induced Mild Traumatic Brain Injury

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Neurovetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-06