Numerical Study of the Flow Around a Bus-Shaped Body
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Road vehicles

Drag

Flow simulation

External flows

Aerodynamics

Computational fluid dynamics

Författare

Sinisa Krajnovic

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Lars Davidson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Journal of Fluids Engineering, Transactions of the ASME

0098-2202 (ISSN) 1528-901X (eISSN)

Vol. 125 3 500-509

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08