Large-Eddy Simulation of the Flow Around a Bluff Body
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Surface-mounted cube

Bluff body

LES

Large eddy simulation

Författare

Sinisa Krajnovic

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Lars Davidson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

AIAA Journal

0001-1452 (ISSN) 1533-385X (eISSN)

Vol. 40 5 927-936

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08