Leakage of S-100 protein after high velocity penetration injury to the brain
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Mårten Risling

M Sköld

I-L Larsson

Maria Angeria

Johan Davidsson

Chalmers, Tillämpad mekanik

international neurotrauma symposium and Medimond, Bologna

119-124

Ämneskategorier

Maskinteknik

Biologiska vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-06