Neck Displacements of Volunteers, BioRID P3 and Hybrid III in Rear Impacts: Implications to Whiplash Assessment by Neck Displacement (NDC)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

David Viano

Institutionen för personskadeprevention

Johan Davidsson

Institutionen för personskadeprevention

Traffic Injury Prevention

3 105-116

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07