development of the BioRID - A New Biofidelic Rear Impact Dummy. Internal report
Rapport, 1999

Författare

Johan Davidsson

Institutionen för personskadeprevention

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06