A new model for diffuse axonal injury induced by rapid rotation
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

Mårten Risling

Maria Angeria

Inga-Lisa Larsson

Johan Davidsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

36th NeuroSience Conference, Georgia World Congress Center, November 12-16, Atlanta, USA

Ämneskategorier

Maskinteknik

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08