Large Eddy Simulation of the Flow Around an Ahmed Body
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Car

Ahmed body

Large eddy simulation

LES

Vehicle

Författare

Sinisa Krajnovic

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Lars Davidson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Proceedings of the ASME Heat Transfer/Fluids Engineering Summer Conference 2004

653-662

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08