The Ehrhard inequality
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Christer Borell

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

C. R. Acad. Sci Paris

Vol. Ser I 337 663-666

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07