gradient theories of large deformation anisotropic plasticity
Paper i proceeding, 2009

Författare

Swantje Bargmann

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Bob Svendsen

Magnus Ekh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

GAMM-Seminar on Multiscale Material Modelling, Karlsruhe, Germany

Ämneskategorier

Maskinteknik

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08