Patient Specific Electromagnetic Model for Clinical Application
Poster (konferens), 2009

Författare

Hoi-Shun Lui

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Proceedings of Medicinteknikdagarna 2009

78-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06