Simulation of MRI-induced heating of implanted pacemaker leads
Poster (konferens), 2009

Författare

Oskar Talcoth

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Hoi-Shun Lui

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Mikael Persson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Proceedings of Medicinteknikdagarna 2009

81-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik