Simulation of MRI-induced heating of implanted pacemaker leads
Poster (konferens), 2009

Författare

Oskar Talcoth

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Hoi-Shun Lui

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Proceedings of Medicinteknikdagarna 2009

81-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06