On the spectral estimates for the Schrödinger operator on $\Bbb Z^d, d\ge3$
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Spectrum on lattices

Författare

Grigori Rozenblioum

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

J. Math. Sci. (N. Y.)

Vol. 159 2 241--263-

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07