Counting Schrödinger boundstates: semiclassics and beyond.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Schrödinger operator

spectrum

Författare

Grigori Rozenblioum

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Michael Solomyak

Sobolev spaces in mathematics. Int. Math. Ser. (N. Y.), 9, Springer, New York, 2009.

Vol. II 329-353

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07