HBV diode multipliers
Paper i proceeding, 2005

HBV

varactor frequency multiplier

terahertz electronics

sub millimetre wave source

Författare

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Maskinkonstruktion och design, MC2 process laboratorium

GAAS 2005 Workshop

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07