Finite Rank Toeplitz Operators in the Bergman space
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Toeplitz operators

Bergman spaces

Författare

Grigori Rozenblioum

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Around the Research of V. Maz'ya. III. International Mathematical Series. Springer.

1571-5485 (ISSN)

Vol. 13 331-358

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-06