Ideation capabilities for continuous innovation
Paper i proceeding, 2009

Författare

Jennie Björk

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

P. Boccardelli

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

presented at the 10th CINet conference, September 5-8, 2009, Brisbane, Australia.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06