Fuel on the Invention Funnel: Technology Licensing-in, antecedents and invention performance
Paper i proceeding, 2009

Författare

M. I. Leone

T Reichstein

P. Boccardelli

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

presented at the 14th DRUID Summer Conference 2009, June 16-18, Copenhagen, Denmark.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06