Varactors
Kapitel i bok, 2000

Varactor

Författare

Jan Stake

Institutionen för mikroelektronik

The RF and Microwave Handbook

Vol. 22 7-1
0-8493-8592-X (ISBN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

0-8493-8592-X

Mer information

Skapat

2017-10-06