Comparison between quantitative metallography and modeling of sigma-phase particle growth in AISI 347 stainless steel
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Jenny M Erneman

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Martin Schwind

Lars Nylöf

Jan-Olof Nilsson

Hans-Olof Andrén

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

John Ågren

Metallurgical and Materials Transactions

Vol. 36A 10 2595-2600

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07