The evolution of primary and secondary niobium carbonitrides in AISI 347 stainless steel during manufacturing and long-term ageing
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Jenny M Erneman

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Martin Schwind

Hans-Olof Andrén

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Jan-Olof Nilsson

Anders Wilson

John Ågren

Acta Materialia

Vol. 54 1 67-76

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07