Conventional and tomographic atom probe investigations of secondary-hardening carbides
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Harald Leitner

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Hans-Olof Andrén

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Frederic Danoix

Surface and Interface Analysis

Vol. 36A 540-545

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07