Self-assembled gemini surfactant film-mediated dispersion stability
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Yadav Rabinovich

James Kanicky

S Pandey

Hans Oskarsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Brij Moudgil

Dinesh Shah

J. Colloid Interface Sci.

Vol. 288 583-590

Ämneskategorier

Annan kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06