Use of a mesoporous material for organic synthesis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

TOMASZ WITULA

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Langmuir

Vol. 21 3782-3785

Ämneskategorier

Annan kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07