Alkyd Resins
Kapitel i bok, 2006

coating

Alkyd

paint

alkyd emulsion

Författare

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Coatings Technology Handbook, 3rd ed.

51-1 - 51-12-

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

ISBN

1-57444-649-5

Mer information

Skapat

2017-10-07