Paints and printing inks
Kapitel, populärvetenskapligt, 2005

Författare

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Handbook of Detergents. Part C: Formulation, Taylor & Francis

369-386

Ämneskategorier

Annan kemiteknik