Antimicrobial product
Patentansökan, 2006

Författare

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Appeartex AB

0403216-5

Ämneskategorier

Annan kemiteknik