Antimicrobial product
Patentansökan, 2006

Uppfinnare

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Appeartex AB

0403216-5

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15