Sizing composition
Patent, 2005

Uppfinnare

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kristina Mohlin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Michael Persson

Barbro Magnusson

Eka Chemicals AB

US 6692560 B2

03445073.4

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15