Physical demands and reported illness among dentists - A longitudinal approach
Paper i proceeding, 2008

Författare

B Rolander

B Jonker

I Balogh

Leif Sandsjö

Göteborgs universitet

Jörgen Winkel

Göteborgs universitet

K Ekberg

Nordic Ergonomics Society (NES), Reykjavik, Iceland, August 11-13, 2008

P 79-

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mikrobiologi inom det medicinska området

Mer information

Skapat

2017-10-10