Mechanical exposure levels and duration of value-adding versus non-value-adding tasks among general practice dentists in Sweden
Paper i proceeding, 2008

Författare

D Jonker

B Rolander

I Balogh

Leif Sandsjö

Göteborgs universitet

K Ekberg

Jörgen Winkel

Göteborgs universitet

Nordic Ergonomics Society (NES), Reykjavik, Iceland, August 11-13, 2008

P 80-

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10