Another day, another dollar - Cost-benefit of Human Factors in Shipping
Paper i proceeding, 2008

Cost-benefit

Shipping

Human Factors

Ergonomics

Work Environment

Författare

Cecilia Österman

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

27th European Annual Conference on Human Decision-Making and Manual Control, Delft, Netherlands

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07