Another day, another dollar - Cost-benefit of Human Factors in Shipping
Paper i proceeding, 2008

Cost-benefit

Shipping

Human Factors

Ergonomics

Work Environment

Författare

Cecilia Österman

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

27th European Annual Conference on Human Decision-Making and Manual Control, Delft, Netherlands

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07