Effect of residual stresses on performance of sawn timber - experiments
Paper i proceeding, 2005

Författare

MARIE JOHANSSON

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Sigurdur Ormarsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Presented at the fifth IUFRO WP S5.01-04 Workshop, Waiheke Island Resort, New Zealand, November 20-27

Ämneskategorier

Trävetenskap

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06