The Need for Efficient and Flexible Educational Imagery- When Ambitious Visualization Products meed the Context of Actual Learning Situations
Paper i proceeding, 2009

Författare

Maria Spante

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Maria Sunnerstam

Cammy Huang-DeVoss

Michael Axelsson

Göteborgs universitet

Proceeding of International Conference on Information and Communication Technologies in Education


1-895802-42-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

1-895802-42-3

Mer information

Skapat

2017-10-06