Precipitate growth and coarsening in creep resistant chromium steels
Licentiatavhandling, 2004

coarsening

9-12% chromium steel

growth

APFIM

energy filtered TEM

Boron

precipitates

atom probe field ion microscopy

EFTEM

Författare

Ardeshir Golpayegani

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Ämneskategorier

Annan materialteknik